Macht en Bevestiging

Macht hoeft niet slecht te zijn. Macht is het beïnvloeden of richting geven aan het gedrag, de gedachten en de emoties van de ander. Als dat in wisselwerking gebeurt, dan is macht een relationeel begrip en kunnen mensen elkaar op een positieve manier bijsturen.

Soms werkt macht echter éénzijdig: ik heb macht over de ander. Dan is er van wisselwerking geen sprake en wordt het een te mijden kracht. Belangrijk is de manier waarop je de ander bekijkt. Heeft die enkel nuttigheidswaarde voor mij? Staat de ander volledig ten dienste van mijn zelfontplooiing? Ben ik de enige die telt? Of denk ik aan de ander als aan iemand die dezelfde behoeftes heeft als ik? Als dat het geval is, dan praten we over macht die relationeel en dienstbaar is. Men wil ook zorgen voor het welzijn van de ander. Zo wordt macht een begrip dat ons leven een positieve richting geeft.

Het begrip ‘ bevestiging’ kreeg door Dr. Anna Terruwe, een zenuwarts, echt betekenis. We laten haar zelf aan het woord:

‘De met ons menselijk wezen samenhangende drang en noodzaak tot bevestigd-worden, kan eenieder tot ervaring waarnemen. Bij een uiterlijke sport- of kunstprestatie komt in de mens, primitief of niet primitief, de behoefte een applaus te schenken en een applaus te ontvangen. Een applaus verstaat de schenker en de ontvanger als: ja, het is goed. Het is een bevestiging. Iedere sportclub weet uit ervaring dat supporters voor de verwerving van prestatie heel belangrijk zijn. Zij schenken de spelers bevestiging die hun het gevoel van kracht schenkt, waardoor de prestaties worden ondersteund.’

Bevestiging is het gebeuren waarbij mensen elkaar waardegevoel schenken en van elkaar waardegevoel krijgen. Bevestiging schenken is iemand laten voelen dat hij er mag zijn en dat hij waardevol is voor jou. Je wordt innerlijk gesterkt in je waardegevoel, en waardegevoel hebben betekent: je ten diepste gelukkig voelen.

Gemis of tekort aan waardegevoel betekent het tegendeel. Wie zonder waardegevoel moet leven, heeft de andere mensen nog niet kunnen ervaren als fundamenteel goed voor hem. Het uitblijven van bevestiging kan bij hem de overtuiging wekken dat de andere mens voor hem een kwaad is. Zo kan hij de vijand worden van de anderen. Hij kan ook tegen hen tekeergaan. Agressief gedrag, pesterijen en vandalisme zijn daarvan de uitlopers. Dat vernietigend gedrag is dan een schreeuw om bevestiging.

Wie niet ervaart dat de anderen hem de moeite waard vinden zoals hij is, voelt zich niemand. Wie niet aanvaard wordt om wat hij is krijgt de indruk dat hij niet waardevol is. Uit onderzoek blijkt evenwel dat mensen die in zo’n situatie een mislukte poging tot zelfdoding ondernamen en nadien waarachtige aandacht en waardering van medemensen ondervonden, vaak definitief  kiezen voor het leven.


“Ik zei haar: ‘wat ben je toch een slecht mens’ en ze werd nog slechter. Ik zei haar: ‘wat doe je je best om een goed mens te worden’ en ze huilde”Rabindranath Tagore.


Deze bron (en www.kuleuven.be)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s